Política de privacitat

Amb la finalitat d’aplicar la màxima transparència en els tractaments de dades que RESIDÈNCIA GERIATRICA VERDI SL, realitza en el marc de la prestació dels serveis contractats i en la captació de dades a través de l’apartat de contactes en el seu web, publiquem la següent informació:
RESIDÈNCIA GERIATRICA VERDI SL, amb domicili al carrer VERDI, 151-155, 08012 de Barcelona, és el Responsable del tractament de les dades personals de l’usuari o interessat, i l’informa que aquestes dades seran tractades de conformitat al que es disposa en la normativa vigent en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, per la qual cosa li facilita la següent informació del tractament:

FINALITAT DEL TRACTAMENT:
La finalitat del tractament de les dades facilitades per l’usuari o interessat a través de l’apartat contacto de la web és donar resposta a les sol·licituds d’informació o contacte que ens han fet arribar.

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT:
RESIDÊNCIA GERIÀTRICA VERDI SL està legitimada per al tractament de les dades dels interessats o usuaris, pel consentiment exprés de facilitar les seves dades per a les finalitats anteriorment relacionades.
En cas que l’usuari o interessat no faciliti les seves dades o es negui al tractament no es podrà donar resposta o oferir el servei sol·licitat.

CRITERIS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES:
Criteris de conservació de les dades
Les dades es conservaran mentre l’usuari o interessat no manifesti la seva voluntat de no rebre més informació per part de RESIDÈNCIA GERIATRICA VERDI SL
En cas que la consulta realitzada es materialitzi en la contractació dels nostres serveis, les dades de l’usuari o interessat passaran a ser tractats com a dades de clients i es mantindran pel temps que perduri la relació contractual de prestació de serveis i pel temps que la normativa comptable – fiscal aplicable estableixi.
Les dades, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per a garantir la seudonimización de les dades o la destrucció total d’aquestes.
COMUNICACIÓ DE LES DADES:
En cap cas les dades facilitades per l’usuari o interessat seran cedits a tercers. 

DRETS QUE ASSISTEIXEN AL USUARI:
En qualsevol moment l’usuari pot exercir els seus drets:

  • Dret d’accés, rectificació, supressió de les seves dades i de la limitació o oposició al seu tractament.
  • Dret a la portabilitat de les seves dades
  • Dret a no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils
  • Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (agpd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.
    Dades de contacte per a exercir els seus drets:

DADES DE CONTACTE PER EXERCIR ELS SEUS DRETS:

  • Adreça postal: RESIDÈNCIA GERIÀTRICA VERDI SL c/ VERDI, 151-155, 08012 Barcelona
  • Correu electrònic: rgpd@residenciaverdi.com

Indicant quin dret es vol exercir i acompanyant la sol·licitud d’una còpia del document oficial que acrediti la identitat del titular de les dades.

INFORMACIÓ ADICIONAL
MESURES DE SEGURETAT. De conformitat amb el que es disposa en les normatives vigents en matèria de protecció de dades personals, RESIDÈNCIA GERIATRICA VERDI SL, està complint amb totes les disposicions per al tractament de les dades personals sota la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits en l’article 5 del RGPD, que són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequats, pertinents i limitats al necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.
RESIDÈNCIA GERIATRICA VERDI SL garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per a aplicar les mesures de seguretat que estableix el RGPD, per a protegir els drets i llibertats dels usuaris i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.